IRENE SJÖBERG LUNDIN & OWE ALMGREN feat. JILA MOSSAED

Poeten/författaren och nya ledamoten i Svenska Akademin Jila Mossaed läser sina egna dikter och pianisten Irène Sjöberg-Lundin improviserar fritt tillsammans med basisten Owe Almgren.

OYR016 Irène Sjöberg Lundin, Owe Almgren, Jila Mossaed
MÅNE OCH DEN EVIGA KON Release 27 september 2019


Månen och den eviga kon är ett hisnande vackert album! Poeten Jila Mossaed läser sina egna dikter och pianisten Irene Sjöberg-Lundin improviserar fritt tillsammans med basisten Owe Almgren. Musiken är både meditativ och kraftfull och hänger på det sättet samman med texterna som Jila Mossaed skriver och det hon beskriver. Allt - från saknad, smärta, frågor om liv och död, till någon slags hoppfullhet. Man kan skönja spår av både nutida musik och någon slags episk pop.

Tre av spåren är kompositioner av Irène Sjöberg- Lundin där basisten Owe Almgren ger musiken en än mer personlig prägel.
Jila Mossaed läser ur diktsamlingarna Ett ljud som bara jag kan, Varje natt kysser jag markens fötter, Jag föder rådjuret och Vad jag saknades här.
 
Ladda ner PRESSRELEASE  FOTO

Jila Mossaed läsning
Irène Sjöberg Lundin flygel
Owe Almgren elbas

Inspelningen ägde rum i de magiska källarvalven i Katakomberna i Kvarnbyn i maj 2019. Inspelning och mixning av Åke Linton.