MÅNEN OCH DEN EVIGA KON
IRENE SJÖBERG LUNDIN JILA MOSSAED OWE ALMGREN

Poeten/författaren och nya ledamoten i Svenska Akademin Jila Mossaed läser sina egna dikter och pianisten Irène Sjöberg-Lundin improviserar fritt tillsammans med basisten Owe Almgren.
 
Man kan skönja spår av både nutida musik och någon slags episk pop.
Musiken är både meditativ och kraftfull och hänger på det sättet samman med texterna som Jila Mossaed skriver och det hon beskriver. 
Allt - från saknad, smärta, frågor om liv och död, till någon slags hoppfullhet. 
 
Tre av spåren är kompositioner av Irène Sjöberg- Lundin där basisten Owe Almgren ger musiken en än mer personlig prägel.
Jila Mossaed läser ur diktsamlingarna Ett ljud som bara jag kan, Varje natt kysser jag markens fötter, Jag föder rådjuret och Vad jag saknades här.
 
Inspelningen ägde rum i de magiska källarvalven i Katakomberna i Kvarnbyn i maj 2019. Ljudtekniker var Åke Linton.